ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อ

เราขอยืนยันว่าข้อมูลราคาสินค้าทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องตามที่แสดงข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ แต่ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา และ
รายละเอียดของสินค้าดังกล่าวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยทางเราไม่รับผิดชอบหรือมีความผิดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ราคาสินค้าอาจจะแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ซื้อผ่านทางช่องทางอื่น