นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  1. สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อเกินกว่า 15 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี
    หลังจากรับสินค้าแล้ว ทางบริษัทรบกวนลูกค้าเช็คความถูกต้อง และการใช้งานให้เรียบร้อยทุกครั้งทันที
    ** ทั้งนี้ทางบริษัทไม่สามารถทำการคืนเงินให้ได้ในกรณีที่สินค้าถูกเปิดหรือใช้แล้ว
  2. สินค้าที่สามารถเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ บริษัทขอสวนสิทธิให้เฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเท่านั้น โดยในกรณีนี้ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนถ้าหากสินค้าครบถ้วน ในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทรบกวนให้ลูกค้าตัดสินใจให้เรียบร้อยก่อนการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า
  3. การตัดสินของบริษัทเป็นข้อสิ้นสุด